News
CRYPTOSPOT V.2.0.2 Released
Posted by tarikkobalas on 28.09.2017 16:53:10. Viewed 164 times.

[V.2.0.2] - 28.09.2017

CryptoSPOT 2.0.2 versiyona yapılan geliştirmelerin ve düzeltilen hataların listesi aşağıdaki gibidir. İşletim sistemi 14.04 üzerinde çalışır.

* Zamanlanabilir raporlar eklendi.
* DEMO modu getirildi.
* Sertifika yönetimi getirildi.
* System Access Policy getirildi. Sisteme erişimler kısıtlanabilmektedir.
* VKontakte ve Linkedin girişleri eklendi.
* Hazır karşılama sayfaları (login profilleri) eklendi.
* karşılama sayfaları (Login profili) kopyalama özelliği eklendi.
* Karşılama arayüzündeki sözleşmeler düzenlenebilir hale getirildi.
* Incoming SMS özelliği eklendi. Belirli bir numaraya Kod ve SMS gönderilerek gelen şifreye göre kullanıcı yetkilendirme yapılabilmektedir. Bu sayede SMS maliyetleri son kullanıcı tarafından karşılanabilmektedir.
* Kullanıcı arayüzünde gösterilecek diller seçilebilir hale getirildi.
* Kullanıcı arayüzü için port tanımlama getirildi.
* AD/LDAP kullanıcılarının telefon numaraları AD üzerinden getirilebilecek hale getirildi.
* Dashboard ekranında güncelleme yapıldı. Sorun gider özelliği getirildi.
* Lisans dosyası indirme özelliği eklendi.
* Sistem istatistikleri ile ilgili kullanıcı rolü eklendi.
* PMS Source üzerinde bağlantı kontrolü fonksiyonu getirildi.
* Ekleme/Silme/Güncelleme işlemleri Cryptospot Audit'e eklendi.
* Foniva SMS servisi eklendi.
* DHCP Monitoring sayfasında MAC adresleri ile ilişkili kullanıcı isimleri tabloya eklendi.
* Config dosyasına DEBUGLOGGING eklendi.
* Local Advert Configuration sayfasında videoyu yeniden indirme ve görüntüleme özelliği eklendi.
* Güvenlik geliştirmeleri yapıldı.
* BUGFIX: Online Users sayfasında arama sonuçlarındaki hata giderildi.
* BUGFIX: Karşılama arayüzünde modal ile reklam gösteriminde oluşan bir hata giderildi. UI düzenlemeleri yapıldı.

CRYTPOSPOT v.2.0.1

 

[V.2.0.1] - 28.04.2017

CryptoSPOT 2.0.1 versiyona yapılan geliştirmelerin ve düzeltilen hataların listesi aşağıdaki gibidir. İşletim sistemi 14.04 üzerinde çalışır.

* Mac Authentication kısmında status (Accept/Reject) bilgiler tabloda gösterilir hale getirildi.
* Faturalandırma (Billing) kısmı eklendi, Billing template konfigürasyonuna göre kullanıcıların kullanımlarının ilgili çarpanlarla hesaplanıp faturalandırılması/raporlanması sağlandı.
* Log yönetiminde düzenlemeler yapıldı, Debug açılması durumunda SMS gönderim aktivitelerinin istek/cevap bazlı loglanması da sağlandı. Ayrıca loglamayla ilgili CryptoSpotAudit, CryptoSpotUrl, CryptoSpotLogin ve CryptoSpotService etiketleriyle farklı dosyalarda syslog dosyalarının yazılması sağlandı.
* Mac authentication kısmında toplu olarak excel dosyasından mac adresleri listesinin aktarılabilme imkanı getirildi.
* SMS gönderimiyle şifre üretimi olan captive portal konfigürasyonlarında "basic" tipte şifre üretimi mevcutsa, destekleyen telefon tarayıcıları için otomatik olarak numpad açılması yönünde çalışma yapıldı.
* DÜZENLEME: Facebook apisindeki(v2.2) değişiklik sebebiyle düzenlemeler yapıldı.
* DÜZENLEME: Panel kullanıcı adlarındaki karakter kısıtlamalarında düzenlemeler yapıldı.
* DÜZENLEME: Api.smartmessage.com.tr sms servisinde düzenlemeler yapıldı.
* BUGFIX: Setupla ilgili birçok minor bugfixler giderildi.
* BUGFIX: Network configuration sayfasında tespit edilen subnet değişikliği olması durumunda default gateway ve route değerlerinin kaybolması sorunu çözüldü. interfaces konfigürasyon dosyasında post-up şeklinde tanımlanmış parametrelerin ezilmemesi için ek çalışmalar yapıldı.
* BUGFIX: Kullanıcı yönetim sayfalarında arama işleminde kimi zaman karşılaşılabilinen Türkçe karakter/Büyük-küçük harf duyarlılığı sorunu giderildi.
* BUGFIX: Captive portal tarafında doğum tarihi giriş kısmında hatayla karşılaşan tarayıcılar için çözüm sağlandı.

[V.2.0.0] - 16.03.2017

CryptoSPOT 2.0.0 versiyona yapılan geliştirmelerin ve düzeltilen hataların listesi aşağıdaki gibidir. İşletim sistemi 14.04 üzerinde çalışır.

CRYPTOSPOT Dashboard

* Yeni görünüme geçilip menülerde düzenlemeler yapıldı. Sistemle ilgili canlı bilgiler üst toolbara yerleştirildi.
* DHCP Monitoring kısmı eklendi, havuzdaki ve razervasyondaki Mac-IP kayıtları arayüzden yönetilebilir duruma geldi.
* Raporlamalarla ilgili ekranlar Logs&Reports altında toplandı. Executive reports kısmında indirilebilir hazır istatistiksel kullanım raporları getirildi.
* Url Filter özelliği dahil edildi.
* Rest API’nin cross domain olarak direkt clientlardan çağırılabilmesi için "Access-Control-Allow-Origin” adres tanımlama imkanı getirildi.

[V.1.9.9] - 10.01.2017

* Karşılama ekranında gösterebilmek üzere video veya imaj olarak reklam tanımlayabilme imkanı getirildi. (Settings->Local AD Configuration)
* Ana dashboard ekranı ayrılarak 3 ayrı dashboard ekranı oluşturuldu: 
Kullanım raporları(Usage reports)
Anket sonuçları(Survey reports),
Main dashboard
* Kullanım raporları dashboard ekrarnında kullanıcıların giriş tipine göre(sosyal medya türleri, sms, pms, standart..) dağılımları görülebilir duruma geldi.
* Kullanıcılara opsiyonel olarak veri paylaşım izni sözleşmesini kabul ettrebilme imkanı da getirildi. (Login profiles->Nondisclosure
agreement notification)
* "Self Registration"(standart üyelik) şeklinde sponsora ihtiyaç duymadan sisteme sabit şifreyle kaydolarak (Email veya Telefon veya TC
Kimlik + Şifre) giriş yapabilecek üyelik opsiyonu getirildi. 

[V.1.9.8] - 21.12.2016

* Karşılama arayüzü şablonları yenilendi, tek karşılama ekranında dinamik olarak sınırsız sayıda "login option" (Giriş seçeneği) ekleyebilme ve kaldırabilme imkanı getirildi.
* Karşılama ekranındaki renk paletlerinde transparanlık ayarı da aktif edildi.
* Karşılama ekranı içersinde aynı sayfada doğrudan alt kısımda Kullanım sözleşmesi metni içeriğini gösterebilme imkanı getirildi. 
* Karşılama ekranında gösterebilmek üzere kullanıcı anketi tanımlayabilme imkanı getirildi. (Settings->Survey Management)
* Sosyal medya giriş yöntemleri 3'e çıkarıldı: Facebook, Twitter, Google. Tek yöntem içersinde birden fazla sosyal medya opsiyonu
sunabilme imkanı getirildi.
* DÜZENLEME: MobilPark(CmfCell) sms servisi güncellendi.

Read More
CRYPTOSIM V2.2.4 Change Log
Posted by tarikkobalas on 02.08.2017 13:45:42. Viewed 94 times.

[2.2.4] 24/10/2017 ---------------------------------------------------------------

* OracleManage dll li linuxda bağlantı hatası veriyordu. Yeni versiyonu alındı.
* Korelasyon uyarılarına filtre imkanı eklendi
* Rapor çalışma planı tanımlamada başlama bitiş tarihleri silindi
* Log kaynağı tanımlarken, uzak sunucudan dosya seçiminde * ile filtre imkanı eklendi. (Örn: *.log)
* Audit loglarının syslog sunucusuna gönderilmesi sağlandı.
* Korelasyon email mesajındaki loglar gruplu hale getirildi.
* Korelasyon scriptleri arasına bash eklendi.
* Kod ile  rapor oluşturabilme imkanı eklendi.
* Tanım dosyaları veritabanına taşındı (Plugin, korelasyon, uyarı ..)
* cc_store üzerine index eklendi.
* Syslog aynı anda TCP/UDP çalışacak şekilde değiştirildi.
* Korelasyon tanımına versiyon, yazar bilgileri eklendi.
* Ajana logları Kafka'ya gönderme, ve sunucuya logları Kafka'dan okuma imkanı eklendi.
* Logları Hdfs'e yazabilme özelliği eklendi.
* Özet epostasındaki kategori ve korelasyon sayılarına göre sıralama yapıldı.
* Web ajan sayfası için log kaynağı tipleri eklendi.
* Rapor e-mail ek dosyaların sıkıştırılması sağlandı (parametrik)
* Log kaynaklarının pozisyonları veritabanına taşındı.
* Cluster codları silindi.
* Korelasyon uyarı scriplerine PowerShell ve Bacth eklendi.
* FTP den log okuma özelliği eklendi.
* Rapor çalışma planına rölatif saat seçeneği eklendi.
* Özet e-postada, uyarı sayıları dün 00 dan sonra sayılacak şekilde değiştirildi.
* Lookup tipleri arasına JSON eklendi. URL adresinden dosya alabilme eklendi.
* Pdf rapor çıktıları formatı PDF-A2 olarak değiştirildi.
* Disk belirli bir oranın altına düştüğünde log dosyalarının silinmesi özelliği eklendi.
* Ajanın konfigürasyonu uzaktan alması sağlandı (ConfigPath). Plugin dosyasını uzaktan güncellemesi sağlandı.
* Bağımsız CSyslog Servisi yapıldı.
* Elasticsearch'ün arama yaparken sadece ilgili index üzerinde çalışması sağlandı.
* Karaliste analitik ekranına haritada göster butonu eklendi.
* Tam metin arama sonuçlarında top istatistikler için kolon isimleri düzenlendi.
* Tam metin arama sonuçlarında top istatistikler için export özelliği eklendi.
* Tam metin arama sonuçları gösterme stil değiştirildi.
* Log kaynak sayısının fazla olduğu durumda web sayfalarıda kaynak seçim elemanlarının açılması zor oluyordu. Bunun için webconfig de kullanılmak üzere UseServerFiltering eklendi. true olarak set edilirse ilk 100 kaynak geliyor, kalan kısım arama sonucunda ekranda gösteriliyor.
* sint ve dint kolonlarının isimleri Kaynak Arayüz ve Hedef Arayüz olarak değiştirildi.
* Sınıflandırma dashboard sayfası için dışarı aktarma(Rapor) eklendi.
* Sunucu ayarları sayfasında log yazma alanı varsayılan, açık olarak değiştirildi. DBLogyazma alanı kaldırıldı.
* Email ayarları, server config'e taşındı.
* Rapor sayfalarında bazı tasarım (style)'lar değiştirildi.
* Sunucu ayarları sayfasında pencere boyutu değiştiğinde sayfa içeriğinin yüksekliğini ve genişliğini düzenleyen fonksiyon eklendi
* Delta raporları sayfasına lokalizasyonlar eklendi. 2. rapora göre düzenleme seçeneği eklendi. Ve plugin,lookup sayfalarındaki bazı lokalizasyonlar düzenlendi.
* Plugin ve korelasyon grup sayfalarına butonları saklama eklendi, stilde değişiklikler yapıldı, sayfalarda düzenleme yapıldığında "Değişti" yazısı eklendi.
* AddData'da paketlerin gösterimi değiştirildi. Paket detayları kaldırıldı.
* Raporlardan RTF formatı kaldırıldı.
* Kod Tablosu güncelleme süresi dakika olarak değiştirildi, minimum süre 10 max süre 1440 dk olarak düzenlendi.
* Log şart uyarılarında kolon şartlarında kategori seçiminde helper eklendi.
* Paketten rapor eklendiğinde aynı grupta duplicate rapor oluşmaması için, eklenen raporlara, rapor_adi, rapor_adi (1), rapor_adi (2) diye isimlendirmeler eklendi.
* Paket tarih formatı değiştirmede Modal başlığı eklendi. Modal penceresi sürüklenebilir hale getirildi.
* Sunucu konfigurasyon sayfasında seçili sayfa selected hale getirildi.
* Email mesaj templatelerindeki yardımcı button, text alanının içine yerleştirildi.
* Plugin ekleme hata çıktığında tablolar kısmı boşaltıldı. Posgresql örnek kombosunda sql ifadesi vardı, kaldırıldı.
* Sunucu ayarlarına disk durumuna göre eski logları silme özelliği eklendi.
* Hata Düzeltme: SMB lisanslarda admin ve cadmin ile giriş yapıldığında sınıflandırma göstergesi olmadığı halde sınıflandırma göstergesi sayfasını açma düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Arama ekranında index üzerinden aramada kategori kolonu gelmiyordu düzenlendi.
* Hata Düzeltme: Kategori istatistik sayfasında, "object null reference " hatası giderildi.
* Hata Düzeltme: Kendo yeni versiyondaki "multiselect" çarpı ikonundaki kayma düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Plugin sayfasında grup filtresi değiştiğinde, filtre badge eklenmiyordu, düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Korelasyonda log kaynağına göre filtrelemedeki hata düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Sunucu ayarları konfigürasyon değişikliği uzun olduğu zaman kaydet butonu görünmeyebiliyordu, düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Referans plugin'de hak yönetiminden kaynaklanan hata düzeltildi (Web)
* Hata Düzeltme: Mysql'in yeni versiyonlarında milisaniye yuvarlandığı için raporda oluşan çift kayıt sorunu çözüldü.
* Hata Düzeltme: Sorgu raporunda uzun kolonların kesilmemesi sağlandı.

[2.2.3] 17/07/2017 ---------------------------------------------------------------

* Özet ve Korelasyon Epostası  tasarımı değiştirildi.
* Lookup güncelleme süresi dakika olarak düzenlendi.
* Palo alto generic paket eklendi (Palo Alto 7.0.7, Palo Alto - PA-5050 kapatıldı).
* Veritabanındaki Email Ayarları tamamen silindi.
* PostgreSQL tanımı arayüze eklendi.
* Göstergeler Korelasyon uyarılarına, kolon değerlerini gösterme imkanı eklendi.
* Anlık istatistik hızlandırıldı.
* Plugin Predefined paketler için Dosya Adı formatı bulma işlemi geliştirildi.
* Rapor şablonu silinirken, rapor çalışma planınında silinebilmesi sağlandı.
* Eski logları silme işleminin arşivdeki dosyalarıda silip silmeme durumu için confiğe  key eklendi.
* Hızlı log parse için, ParseFast code plugin geliştirildi.
* Korelasyona SMS gönderme özelliği eklendi. 
* SMS gönderme özelliği eklendi.
* Rapor çıktısı varsayılan olarak, A3 yatay seçili hale getirildi.
* Raporlara docx ve xlsx tipleri eklendi.
* Özet e-postasına zaman damgası bilgisi eklendi.
* Kara liste analitik sayfası yapıldı. MenuKey : BLACKLISTANALYSIS
* Göstergeler için sorgu göstergesi eklendi.
* Tam metin arama json log kolon önceliğine göre sıralanarak getiriliyor.
* Log Kayağı düzenleme'ye grup seçimi eklendi.
* Kaynaklar sayfasına grup filtresi eklendi.
* Kolon bazında analitik sayfasına sonucu dışarı aktarma eklendi.
* Sınıflandırma göstergesinde ip alanlarını harita'da gösterme eklendi.
* Bütün Sayfalarda(Özellikle plugin olması gerek yerler hariç) log kaynağı ve plugin kelimesi kaynak(source) olarak değiştirildi.
* Sol menude web versiyonu üzerine tıklanınca server ve cryptologclientcore versiyonları gösterilmesi eklendi.
* Korelasyon tanımlarında öntanımlı korelasyonları düzenlemede(Wizard olmayan düzenleme), eski öntanımlı versiyonu silinecek şekilde yeniden düzenlendi.
* Plugin düzenlemede dosya yolu seçmek için Helper(remotefileopenhelper) eklendi.
* Anlık istatistik sadece index kolonları için index üzerinden hesaplama eklendi.(Şimdilik sadece Elasticsearch için)
* Korelasyon dashboarduna uyarı altında gösterilecek kolon seçimi eklendi.
* Hata Düzeltme: Plugin deyimleri düzenleme sayfasında, Code plugini editlemedeki problem düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Korelasyon alarmlarında, çözüldü olarak işaretlemede "Oturum verisi süre aşımına uğradı" mesajı çıkıyordu. düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Kaynaklar sayfasından korelasyon uyarılarına geçişte grafik çizmiyordu, düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Korelasyon kurallarında ip bölümünde  dst_ip yerine src_ip gösteriliyordu, düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Korelasyon alarmlarında, çözüldü olarak işaretlemede "Oturum verisi süre aşımına uğradı" mesajı çıkıyordu. Düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Aramada, şifreli satırların çözülmesindeki hata düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Offline korelasyon alert log gelmemesi durumu düzeltildi.
* Hata Düzeltme: İndex üzerinden aramada kategori kolonu gözükmüyordu, düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Sistem kapanırken alert ekrana hata mesajları yazıyordu (linux) düzeltildi.


[2.2.2] 27/02/2017 ---------------------------------------------------------------

* Oracle bağlantısı için Oracle.ManagedDataAccess.dll dosyası kullanılmaya başlandı.
* Predefined Korelasyon yapıldı.
* TS proxy server yapıldı.
* İç Plugin paketleri güncellendi.
* Sisteme SelfAudit Paketi eklendi.
* Config monoda yavaş çalışıyordu hızlandırıldı
* Indeksin son günü özellikle işlemesi sağlandı
* Arama sayfası sonucunda harita yönlendirme yeni sekmede açılacak şekilde ayarlandı.
* Tam metin arama tarih aralığı varsayılan olarak Son 1 Saat olarak ayarlandı.
* Tam metin arama için başlıyorsa ve liste içindekilerden biri başlıyorsa özelliği eklendi. (Sınıflandırma için özel olarak isimden startwith yapıldı. Örnek olarak Authentication.Account.Logon.Success kategorisinde Authentication.Account altındaki bütün kategoriler için Authentication.Account* yapılabilir ayrıştırma .(nokta)'lardan itibaren yapılabilir.)
* Tam metin aramada, sorgu yazarken kolonlar için yapılan öneriler önceki filtrelere göre listenecek şekilde düzenlendi.
* Tam metin aramada, sonuçların sıralaması tarih düzeltildi. (Lucene için her gün kendi içinde tersten sıralama var)
* Sorgular, Analatik sorgular, raporlar ve korelasyon sayfalarına paketten Özel Filtre ekleme yapıldı.
* Korelasyon Alarm sayfasında log detayı Json olarak değiştirildi ve breadcrumb'a (Chart üzerinde drilldown yapılan yer.) gün ay yıl bilgileri de eklendi.
* Log kaynağı düzenleme ekranında(Manuel ekleme/düzenleme) "Boş satırları da işle" alanı eklendi.
* Korelasyon tanım ekranında korelasyon varsayılan sıralama kuralları uyarı sayısına göre ayarlandı.
* Grafiklere K ve M (bin ve milyon) kısaltmaları eklendi.
* Korelasyon tanımda kolon şartlarında kategori seçiminde gelen helper butonu eklendi.
* Korelasyon da hızlı eklenen kurallar için, manuel edit eklendi.
* Korelasyon tanım filtredeki arama alanı autocomplete olarak düzenlendi.
* Hata Düzeltme: Korelasyon kurallarına silme eklendi, ve korelasyon kurallarını eklemede karşılaşılan(duplicate ID kaynaklı) yanlış kuralın altına ekleme problemi düzeltildi.
* Öntanımlı pluginde, eventlogda uzak/locak bloğu yer değiştirildi. Varsayılan olarak uzak seçildi.
* Öntanımlı pluginde, yöntem seçiminde pasif seçenekler gizlendi.
* Geçmişe yönelik korelasyon sayfasındaki alarm logları düzenlendi. Yeni oluşturmada plugin seçiminde sadece aktif olan pluginler getirildi.
* Hata Düzeltme: Ajandlp Profile'de silme hatası düzeltildi.
* Hata Düzeltme: İşaretçiler sayfası poziyson düzenleme çalışmama hatası giderildi.
* Hata Düzeltme: Ana göstergelerde alttaki 5 li grafik ekran 1000px altına indiğinde sadece bir tanesi gözüküyordu düzeltildi. 
* Hata Düzeltme: Dlp Profil ekranında oluşan hata düzeltildi.
* Hata Düzeltme: Hatalı Log gelmiyor uyarısı için ikinci kontrol eklendi
* Hata Düzeltme: Decimal çeviride "." "," hatası düzeltildi.

 
Read More
2016 (Dst +3) Kış Saati Düzenlemesi
Posted by fatihunlu on 19.10.2016 11:43:47. Viewed 1467 times.

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliğe göre;

  • Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.

 

Kış saati düzenlemesi için yamalar yayınlandı.Windows 10 ve Server 2016 için yayınlanan yama şimdi diğer windows ve ubuntu işletim sistemleri içinde yayınlanmıştır.

Ubuntu İşletim sistemleri için;

putty programı kullanarak ssh protokolünden sunucu komut satırından aşağıdaki komutu çalıştırmamız yeterlidir.

sudo apt-get update&&sudo apt-get install tzdata

kontrol için zdump -v Europe/Istanbul | grep 2016 komutunun çıktısındaki gibi son satırda +03 görülmelidir.

zdump: warning: zone "Europe/Istanbul" abbreviation "+04" lacks alphabetic at start
Europe/Istanbul  Sun Mar 27 00:59:59 2016 UTC = Sun Mar 27 02:59:59 2016 EET isdst=0 gmtoff=7200
Europe/Istanbul  Sun Mar 27 01:00:00 2016 UTC = Sun Mar 27 04:00:00 2016 EEST isdst=1 gmtoff=10800
Europe/Istanbul  Tue Sep  6 20:59:59 2016 UTC = Tue Sep  6 23:59:59 2016 EEST isdst=1 gmtoff=10800
Europe/Istanbul  Tue Sep  6 21:00:00 2016 UTC = Wed Sep  7 00:00:00 2016 +03 isdst=0 gmtoff=10800

Windows işletim sistemi için;

Yamaya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3192321

İşletim sistemine göre gerekli olan yama dosyasını bu adresten kolayca indirebilirsiniz

http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3192321

•Windows Server 2012 R2
•Windows Server 2012
•Windows 8.1
•Windows Server 2008 R2 Service Pack1 (SP1)
•Windows 7 SP1
•Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
•Windows Vista SP2

 

Read More
CryptoSPOT Version 1.9.7 Released
Posted by tarikkobalas on 21.09.2016 16:14:30. Viewed 590 times.

CryptoSpot 1.9.7 version released.

Please follow the steps for update.

wget ftp://ftp.crypttech.com/scripts/cryptospot-setup_1.9.7_20160516_1.tar.gz
tar -zxvf cryptospot-setup_1.9.7_20160516_1.tar.gz
- cd cryptospot-setup_1.9.7_20160516_1.tar.gz
./setup.sh runs the install and update script. Choose [2 Update]

Here are version's change log.

[V.1.9.7] - 12.08.2016
* Dashboard page changed, Four new statistics about system are added.
* Ticket Management: Ticket complexity is optional.
* Adjustment and improvement on captive portal developed.
* Limitation for login failures is available. (Login profiles->Edit->Apply login failure policy)
* Ticket Management: Description for ticket feature is possible.
* Automatic remove for expired ticket and user accounts feature is available. (Miscallneous Configurations->Clean-Up)
* Permissions for login profile page is optional. (Login profiles->Edit->Page&Style Conf->Allowed users to manage this profile)
* Online users shows realname for MAC authenticated users.
* Cryptospot Audit logging is activated. 
* Additional to Url logging, traffic logging is also available. Traffic logs are stored to /var/log/ulog/syslogemu.log.
* BUGFIX: Ticket Export problem for non-admin users is fixed.


[V.1.9.6] - 07.04.2016
* New  language options for captive portal are available. Turkish, English, German, Russian, Arabic, Spanish, Italian and French.
* Language change for manual clicks is possible. Choosable country flag option is developed. (Login profiles->Edit->Page&Style configuration->[Language, Language option position])
* While/Black Lists for Turkish Identity Service is customizable. (TCKimlik blacklist gibi) (Miscellaneous Conf->Custom Restriction)
* Automatic recognition for MSISDN number is developed by regular expression pattern.
* Callturk SMS service is added.
* CmfCell ve Avea kurumsal sms services are configured.
* BUGFIX: Web server configuration files for setup are fixed.
* BUGFIX: “Total usage limit” for MAC authenticated users problem is fixed at daily/monthy configuration.

 
CRYPTTECH
Read More
CryptoSPOT 1.9.5 Version Released
Posted by tarikkobalas on 30.03.2016 14:38:04. Viewed 277 times.

CryptoSpot 1.9.5 version released. 

Please follow the steps for update.

wget ftp://ftp.crypttech.com/scripts/cryptospot-setup_1.9.5_20160219_1.tar.gz
tar -zxvf cryptospot-setup_1.9.5_20160219_1.tar.gz
cd cryptospot-setup_1.9.5_20160219_1
./setup.sh runs the install and update script. Choose [2 Update]


Here are version's change log.

[V.1.9.5] - 19.02.2016

* Rest API, IP/Mac authorization, logoff, status functions (authorize, checkStatus, logoff) are developed.
* RMos, Odeon and Atoz Otel PMS integrations ara available.
* Verimor SMS service added.
* Captive Portal supports German according to browser language.

[V.1.9.4] - 07.01.2016
* Rest API, user create/modify functions are developed.

[V.1.9.3] - 17.12.2015

* Rest API service is available. Ticket Query, User Detail Query functions are available. For REST Configurastion “Miscellaneous Configuration”->”Rest API Configuration”. Documentation are on http://IP_ADRESI/rest/doc.html address.

[V.1.9.2] - 20.11.2015
* Ticket authentication feature is developed, "Ticket Management" can be used for an amount of login.
* Sponsor mail address can be modifiable. (Miscellaneous Configurations->Sponsor Email Content)
* User management panel has edit, add features for selected items. (Standart,SMS, Mac auth.) Additional informations can be obligated. (Miscellaneous Configurations->User Management Panels)
* Setup script optimization is done.
* Mac auth static ip save configuration is optimized.

[V.1.9.1] - 15.10.2015
* Terms of Service Page before Captive Portal is available.
* SMS Kalemi web service added.
* BUG: 1.9.0 version on Ubuntu 12.04 installation bugs are fixed.

 CryptTech Inc.

Read More